Thông báo v/v công bố danh sách học bổng đồng hành, học bổng tân sinh viên và danh sách tấm gương tốt hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại địa phương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách học bổng đồng hành, học bổng tân sinh viên và danh sách tấm gương tốt hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại địa phương

Căn cứ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp đồng hành hằng năm và kết quả xét duyệt từ Ban chủ nhiệm Khoa về việc cấp học bổng đồng hành và học bổng tân sinh viên.

Căn cứ đề xuất danh sách của Ban chấp hành Đoàn Khoa Công trinh Giao thông đối với những sinh viên tích cực hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại địa phương nơi cư trú.

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến tất cả các bạn sinh viên có danh sách như sau:

     1..Danh sách sinh viên nhận học bổng Đồng hành

Stt Họ và tên MSSV Lớp Mức học bổng
1 Nguyễn Thanh Sang 1751090337 CD17 Học phí 1 HK

(6,000,000 VNĐ)

2 Bùi Mai Thảo 1951090109 CD19A 1,000,000 VNĐ
3 Cao Minh Trị 2051170093 QG20 1,000,000 VNĐ
4 Hồ Anh Kiệt 2051090051 CT20 1,000,000 VNĐ
5 Lê Bình Phương Uyên 1951090145 CD19A 1,000,000 VNĐ
6 Lê Phan Đức Tín 1951090281 DB19 1,000,000 VNĐ
7 Lê Thanh Thành 1851230065 DB18 1,000,000 VNĐ
8 Ngô Xuân Lộc 2051110122 CD20A 1,000,000 VNĐ
9 Nguyễn Đăng Quang 1851200015 XM18 1,000,000 VNĐ
10 Nguyễn Hồ Hoàng Trọng 2051090053 CT20 1,000,000 VNĐ
11 Nguyễn Thị Diễm My 1851090016 CT18 1,000,000 VNĐ
12 Nguyễn Thị Yến Ngọc 2051110379 CD20B 1,000,000 VNĐ
13 Nguyễn Tiến Khoa 1851090013 CT18 1,000,000 VNĐ
14 Nguyễn Trần Linh Như 1951090247 DB19 1,000,000 VNĐ
15 Phạm Hữu Tâm 2051110185 CD20A 1,000,000 VNĐ
16 Trần Minh Trí 1851230071 DB18 1,000,000 VNĐ
17 Trần Thị Ngọc Hân 2051170103 QG20 1,000,000 VNĐ
18 Võ Thành Nhật 1951090357 CD19B 1,000,000 VNĐ
19 Võ Thị Cẩm Hân 2051170104 QG20 1,000,000 VNĐ
20 Lê Minh Tân 1951090102 CG19A 1,000,000 VNĐ
21 Nguyễn Trường Hướng Dinh 1551090011 CH17 1,000,000 VNĐ
22 Thạch Nguyễn Mai Thiện Bảo 1651090206 CT17 1,000,000 VNĐ
23 Nguyễn Văn Hoàng 1751090310 CD17 1,000,000 VNĐ
24 Cao Hoàng Sang 1751090123 QG17 1,000,000 VNĐ

     2. Danh sách sinh viên nhận học bổng Tân sinh viên

Stt Họ và tên MSSV Lớp Mức học bổng
1 Lê Thành Long 2151110047 CD21 (HB toàn phần)

6,000,000 VNĐ

2 Trần Thị Kim Yến (Nữ) 2151110063 CD21 Khóa học PM
3 Nguyễn Võ Quế Anh(Nữ) 2151170003 QG21 Khóa học PM
4 Hồ Hải Yến(Nữ) 2151280045 XG21 Khóa học PM
5 Hồ Thúc Quân 2151110054 CD21 Khóa học PM
6 Ngô Nhựt Hào 2151110031 CD21 Khóa học PM
7 Võ Anh Trí 2151110061 CD21 Khóa học PM
8 Sú Hướng Kiệt 2151110045 CD21 Khóa học PM
9 Lê Lý Vàng Ngọc 2151110051 CD21 Khóa học PM
10 Nguyễn Huỳnh Phúc Vinh 2151110062 CD21 Khóa học PM
11 Trần Gia Huy 2151110041 CD21 Khóa học PM
12 Nguyễn Đình Nhật Tân 2151110057 CD21 Khóa học PM
13 Phan Tiến Nam 2151110050 CD21 Khóa học PM
14 Đinh Nhật Nam 2151110049 CD21 Khóa học PM
15 Nguyễn Trọng Hiếu 2151090042 CT21 Khóa học PM
16 Trần Hải Cường 2151280047 XG21 Khóa học PM
17 Trần Trọng Tín 2151170086 QG21 Khóa học PM
18 Trần Ngọc Huy 2151110006 CD21 Khóa học PM
19 Hà Minh Trí 2151280040 XG21 Khóa học PM
20 Ngô Vàng Long 2151110013 CD21 Khóa học PM

     3. Danh sách tấm gương tốt hỗ trợ chống dịch

Stt Họ và tên Lớp Số điện thoại Mức hỗ trợ
1 Nguyễn Văn Hoàng CD17 0384821426 300,000 VNĐ
2 Nguyễn Tấn Tài CD17 0935825281 300,000 VNĐ
3 Trần Thị Thảo Lan CH18 0582528872 300,000 VNĐ
4 Cao Võ Minh Anh QG19 0962466300 300,000 VNĐ
5 Hoàng Nhật Tiến QG19 0971710907 300,000 VNĐ
6 Huỳnh Văn Hoàng Vũ QG17 0378065563 300,000 VNĐ
7 Lê Văn Hiếu CD17 0332706704 300,000 VNĐ
8 Nguyễn Thanh Minh QG20 0377185362 300,000 VNĐ
9 Cao Tuấn Kiệt CD20A 0814244358 300,000 VNĐ
10 Nguyễn Hữu Tiến Đạt CD20B 0944727794 300,000 VNĐ
11 Võ Thành Nhật CD19B 0961293532 300,000 VNĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

T/M Ban Chủ Nhiệm Khoa

(đã ký)

Vũ Văn Nghi

Share.

About Author

Leave A Reply