Thông báo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Thực hiện công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 (đính kèm) về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Khoa Công trình giao thông thông báo đến sinh viên về việc tích cực tham gia khảo sát về kinh nghiệm học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Đường link thực hiện khảo sát tại https://www.surveymonkey.com/r/vnastudents

Trân trọng cảm ơn!

Share.

About Author

Leave A Reply