Chuyên mục: Góc Sinh Viên

Cựu sinh viên 3_ Le tot nghiep Tien Si

MARQUIS Who’s Who in The World là một đầu sách có lịch sử hơn 100 năm của Mỹ viết về các cá nhân có những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới dựa trên những công trình nghiên cứu được công bố hoặc những thành tựu của họ. Sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho các thư viện, đặc biệt cho lĩnh vực nghiên cứu ở các trường đại học.

1 8 9 10