CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VAY ĐÓNG HỌC PHÍ (KHÔNG LÃI SUẤT)

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VAY ĐÓNG HỌC PHÍ (KHÔNG LÃI SUẤT)

Trên cơ sở hợp tác giữa Khoa Công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM với các cá nhân và Doanh nghiệp hỗ trợ, Khoa Công trình giao thông thông báo về chương trình cho sinh viên vay đóng học phí (không lãi suất) Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

Đối tượng: Sinh viên Khoa Công trình Giao thông

Tiêu chí xét duyệt vay đóng học phí:

 1. Kết quả học tập (TC1 – Trọng số 50%):
 • Điểm trung bình chung tích lũy > 2.0.
 1. Chất lượng hồ sơ (TC2 – Trọng số 20%):
 • Rõ ràng, đủ thông tin;
 • Đơn xin vay vốn thể hiện được hoàn cảnh và tinh thần vượt khó;
 • Giấy cam kết trả nợ thể hiện rõ thời gian và trách nhiệm của người vay;
 1. Hoàn cảnh gia đình (TC3 – Trọng số 30%):
 • Bố/ mẹ đã về hưu, mất sức lao động hoặc đã mất;
 • Bố/ mẹ bệnh nặng;
 • Nhà có điều kiện kinh tế khó khăn;
 • Gia đình/bản thân gặp khó khăn đột xuất.

Lưu ý:

Các tiêu chí sẽ được chấm theo thang điểm 10, điểm trung bình sẽ được tính bằng tổng của các tiêu chí nhân trọng số.

Hồ sơ xin duyệt vay vốn học phí:

 1. Đơn xin vay vốn (Theo mẫu);
 2. Giấy cam kết trả nợ vay (Theo mẫu);

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

 • Bước 1: Sinh viên cần vay tiến hành điền đầy đủ thông tin vào các mẫu của hồ sơ (Đơn xin vay vốn và giấy cam kết trả nợ vay);
 • Bước 2: Ban cán sự lớp tổng hợp hồ sơ của các sinh viên cần vay và chuyển cho giáo viên chủ nhiệm;
 • Bước 3: Giáo viên chủ nhiệm gửi hồ sơ vay của các sinh viên trong lớp cho Thầy Phạm Ngọc Thuyền (ĐT: 0366 033 775) thông qua hộp thư: thuyen.pham@ut.edu.vn.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo tới hết ngày 06/03/2022

Thông báo kết quả xét chọn:  Kết quả xét chọn sẽ công bố cho sinh viên và thông báo trên website của Khoa CTGT vào ngày 08/03/2022

Hình thức nhận tiền vay: Sau khi sinh viên được chấp nhận cho vay, Các Đơn vị hỗ trợ sẽ chuyển học phí trực tiếp tới tài khoản nhà trường, do đó các thông tin về Họ tên sinh viên, mã số sinh viên và số tiền học phí phải hoàn toàn chính xác.

Hình thức trả: Trong thời gian tối đa 01 năm kể từ ngày vay, sinh viên chuyển khoản trực tiếp tới số tài khoản của Đơn vị hỗ trợ (thông tin chi tiết sẽ được thông báo tới SV khi có kết quả vay).

Số tiền trả: bằng đúng số tiền SV đã vay đóng học phí (không có lãi suất).

 1. Hồ Chí Minh, ngày 03/03/2022

        KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Share.

About Author

Leave A Reply