Bộ Môn Quy hoạch Giao thông

I. Giới thiệu chung

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Huy

Bộ môn Quy hoạch giao thông được thành lập với nhiệm vụ Đào tạo kỹ sư Xây dựng công trình giao thông chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông. Hiện nay, Bộ môn có 9 giảng viên trong đó: gồm 05 giảng viên trình độ Tiến sỹ, 04 giảng viên có trình độ Thạc sỹ. Bên cạnh việc giảng dạy, Bộ môn cũng chú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (Đại học Yoto (Nhật Bản), Đại học ENTPE (Pháp), Đại học Đại Liên (Trung Quốc), Đại học Việt – Đức). Nhiều công trình nghiên cứu của các thầy cô trong Bộ môn đã được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

II. Nhân sự

 1. TS Nguyễn Hữu Huy,Trưởng bộ môn
 2. PGS.TS Nguyễn Quốc Hiển, GV
 3. TS Trịnh Văn Chính, GV
 4. TS Lê Kinh Vĩnh,GV
 5. TS Vương Tấn Đức, Giám đốc Trung tâm NCKH&PTCN GTVT
 6. ThS Hồ Thị Hoàng Nhi,GV
 7. ThS Phạm Minh Châu, GV
 8. ThS Đoàn Hồng Đức, GV
 9. ThS Nguyễn Văn Thương, GV

III. Hướng nghiên cứu

Quy hoạch các loại hình giao thông (đường sắt, đường bộ, cảng, đường thủy, sân bay), Kỹ thuật giao thông, Mô hình hóa giao thông,  An toàn giao thông, Quy hoạch đô thị và vùng, Môi trường trong Giao thông vận tải, Hệ thống thông tin địa lý (GIS),…

IV. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ra trường:

 • Có khả năng điều tra, khảo sát và dự báo giao thông, nghiên cứu và lập qui hoạch phát triển GTVT: QH đường bộ, QH đường sắt, QH GTVT đô thị, QH Cảng, QH đô thị,…
 • Có năng lực tham gia thiết kế các công trình giao thông vận tải.
 • Có khả năng lập dự án, phân tích và đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải.
 • Có năng lực tham gia vào lĩnh vực quản lý qui hoạch, xây dựng và khai thác các công trình giao thông vận tải.
 • Có năng lực tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật trong các công trình giao thông vận tải.

Chương trình đào tạo xem file đính kèm

V. Nơi công tác sau tốt nghiệp

Kỹ sư Qui hoạch & Thiết kế Công trình Giao thông có thể làm việc trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức:

 • Cơ quan qui hoạch và quản lý GTVT, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng, Sở tài nguyên môi trường.
 • Các cơ sở nghiên cứu và thiết kế, Viện nghiên cứu và phát triển giao thông
 • Các tổ chức quản lý nhà nước có liên quan đến chuyên ngành qui hoạch GTVT
 • Các tổ chức tư vấn qui hoạch, thiết kế và quản lý công trình GTVT.

Ngoài ra, các kỹ sư Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông có thể được tiếp tục đào tạo theo các chương trình đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật, Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Quy hoạch giao thông, Kỹ thuật giao thông và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, cầu hầm, công trình thủy, đường sắt,…)

VI. Liên hệ

Bộ môn Quy hoạch giao thông – Phòng D304, Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08-35125407