Vương Tấn Đức

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: VƯƠNG TẤN ĐỨC 
Học vị: Tiến sỹ  t.T.Duc
Bộ môn Công tác: Qui hoạch Giao thông
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  ducanhngoc@yahoo.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Quy hoạch sân bay
  • Lý thuyết dòng xe (cao học)
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Quy hoạch và tổ chức giao thông
  • Mô hình mô phỏng nhu cầu giao thông
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply