Vũ Văn Nghi

Lý lịch khoa học

VŨ VĂN NGHI
Bộ môn Công trình thủy
Khoa Công trình giao thông
Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM
E-mail: nghi.vu@ut.edu.vn / vvnghi@gmail.com
ĐT: +84 903 119 505
Vu-Van-Nghi
Quá trình đào tạo
2010.08 – 2015.02 Tiến sĩ kỹ thuật
Chuyên ngành Công trình ven biển
Khoa Kỹ thuật xây dựng và môi trường, ĐH Sejong, Hàn Quốc
2004.09 – 2007.01 Thạc sĩ kỹ thuật
Chuyên ngành xây dựng công trình biển
Khoa Kỹ thuật xây dựng, ĐH Bách Khoa Tp. HCM
1997.08 – 2002.03 Kỹ sư
Chuyên ngành Bảo đảm an toàn đường thủy
Khoa Công trình thủy, Đại học Hàng hải
Quá trình công tác
2016.03 – nay Giảng viên
Bộ môn Công trình thủy, Khoa Công trình giao thông
ĐH GTVT Tp. HCM
2015.03 – 2016.02 Nghiên cứu sau tiến sĩ
Khoa Kỹ thuật XD và môi trường
ĐH Sejong, Hàn Quốc
2010.08 – 2015.02 Trợ lý nghiên cứu
Khoa Kỹ thuật XD và môi trường
ĐH Sejong, Hàn Quốc
2002.05 – 2010.08 Giảng viên
Bộ môn Bảo đảm an toàn đường thủy, Khoa Công trình
ĐH GTVT Tp. HCM
Các môn học phụ trách
 • Động lực học sông biển (ĐH)
 • Thiết kế luồng tàu và công trình báo hiệu (ĐH)
 • Động lực học dòng chảy (SĐH)
 • Kỹ thuật bờ biển (SĐH)
 • Cơ học sóng và tải trọng sóng lên công trình (SĐH)
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 • Lý thuyết sóng
 • Mô phỏng lan truyền sóng
 • Bãi biển nhân tạo
 • Thiết kế luồng tàu và hệ thống báo hiệu
 • Công trình ven biển
 • Năng lượng tái tạo: sóng biển, thủy triều
Luận văn
 • Vũ Văn Nghi (2015.02). Kỹ thuật tạo sóng từ bên trong cho sóng có năng lượng suy giảm sử dụng hệ phương trình Boussinesq mở rộng. Luận văn tiến sĩ, ĐH Sejong Hàn Quốc·
 • Vũ Văn Nghi(2007.01). Quy trình tạo bãi nhân tạo và đánh giá khả năng áp dụng tại Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, ĐH Bách Khoa Tp. HCM
Bài báo đã công bố
1. Vu, V.N., Lee, C., Jung, TH., 2018. Extended Boussinesq equations for waves in porous media. Coastal Engineering, vol. 139, pp 85-97.

https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2018.04.023

2. Vũ Văn Nghi, 2017. Tạo sóng trong vùng có suy giảm năng lượng với phương trình Peregrine. Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, vol. 24, pp. 8-12.

3. Vũ Văn Nghi, Changhoon Lee, 2017.  Mô phỏng sự hình thành và phát triển sóng thần dựa trên mô hình địa hình đáy thay đổi. Tạp chí giao thông vận tải, vol. 4/2017, pp. 145-149.

4. Vu, V.N., Lee, C., Jung, TH., 2015. Internal generation of damped waves in linear shallow water equations. Coastal Engineering, vol. 104, pp 13-25.

https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2015.07.004

5. Vu, V.N., Lee, C., 2015. Solitary wave interaction with porous structures. Procedia Engineering, vol. 116, pp. 834-841.    

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.371

6. Vu, V.N., Lee, C., and Trinh, T.K., 2013. Internal generation of waves using mild-slope equations with energy dissipation. Journal of Sciences and Technologies for Transportation and Traffic vol. 7, 94-98.

7.   Trần Thu Tâm, Vũ Văn Nghi, 2007. Kỹ thuật tính toán bãi biển nhân tạo. Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, vol. 1/2007.

Bài hội thảo quốc tế
1.     Lee, C., Vu, V.N., Jung, TH., 2018. Extended Boussinesq equations for waves in two porous layers. 36th International Conference on Coastal Engineering 2018, Baltimore, Maryland, USA.

2.    Vu, V.N., Lee, C., 2015. Interaction of Tsunami Waves with Porous Breakwaters. Proceeding of International Symposium: Collaboration in Research and Education for Sustainable Transport Development, Ho Chi Minh City University of Transport, Vietnam, pp. 90-98.

3.     Lee, C., Vu, V.N., Jung, TH., 2014. Extended Boussinesq equations for waves in porous media: derivation of governing equations and generation of waves internally. Proceeding of 34th International Conference on Coastal Engineering ICCE2014, Seoul, Korea, pp.1-15.

https://doi.org/10.9753/icce.v34.waves.57

4.     Vu, V.N., Lee, C., 2013. Internal generation of waves with damping using extended Boussinesq equations. Proceeding of 7th International Conference on Asian and Pacific Coasts, Bali, Indonesia, pp. 666-670.

5.     Vu, V.N., Lee, C., and Trinh, T.K., 2013. Internal generation of waves using mild- slope equations with energy dissipation. Proceeding of International Symposium: Collaboration in Research and Education for Sustainable Transport Development, Ho Chi Minh City University of Transport, Vietnam, pp. 16-23.

6.     Vu, V.N., Lee, C., 2012. Internal generation of waves in shallow water equations with damping using Dirac delta and Gaussian source functions. Proceeding of 4th International Conference on Estuaries and Coasts, Water Resources University, Vietnam, pp. 193-198.

Các bài hội thảo trong nước
1.     Vũ Văn Nghi, 2016. Mô phỏng sự hình thành và phát triển sóng thần dựa trên mô hình địa hình đáythay đổi. Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016, pp. 82-85.2.     Lee, C., Vu, V.N., 2015. Development of extended Boussinesq model to simulate tsunami generation and propagation. Conference of the Korean Association of Ocean Science and Technology Societies, Mokpo University, pp. 320-322.

3.    Vu, V.N., Lee, C., 2015. Variation of stem waves in front of breakwater with porosities. 41st Conference of the Korean Society of Civil Engineers, pp. 241-242.

4.     Vu, V.N., Lee, C., Jung, J.-S., 2015. Prediction of wave forces on a semi-  infinite porous breakwater using Boussinesq equations. Proceeding of Conference of the Korean Association of Ocean Science and Technology Societies, ICC Jeju, pp. 97-99.

5.     Lee, B., Lee. C., Vu, V.N., Jung, J.S., 2015. Optimum design of wave power generation device using combined resonances in a bay and channel. Proceeding of Conference of the Korean Association of Ocean Science and Technology   Societies, ICC Jeju, pp. 77.

6.     Vu, V.N., Lee, C., 2014. Internal generation of nonlinear waves in porous media using Boussinesq equations. Proceeding of 22nd Conference of the Korean Coastal and Ocean Engineering, Pukyong National University, pp. 72-75.

7.     Vu, V.N., Lee, C., 2014. Source terms in continuity and momentum equations for shallow water equations with or without damping. Proceeding of Conference of the Korean Association of Ocean Science and Technology Societies, Busan, pp. 1373-1376.

8.     Na, Yuri, Vu, V.N., Lee, C., Jung, J.-S., 2014. Analysis of force reduction effects for obliquely incident waves using mild-slope equation and Boussinesq equations. Proceeding of Conference of the Korean Association of   Ocean Science and Technology Societies, Busan, pp. 1378-1381, (in Korean).

9.     Vu, V.N., Lee, C., Jung, TH., 2013. Reflection and transmission of solitary waves to a porous breakwater. Proceeding of 21th Conference of the Korean Coastal and Ocean Engineering, Gyeongsang National University, pp. 30-33.

10.  Vu, V.N., Lee, C., Jung, TH., 2013. Development of internal generation of waves in Boussinesq equations for waves in a porous layer. Proceeding of 39th Conference of the Korean Society of Civil Engineering, Kangwonland Convention Hotel, pp. 1-5.

11.  Vu, V.N., Lee, C., 2012. Internal generation of waves on an arc using shallow water equations with damping. Proceeding of 38th Conference of the Korean Society of Civil Engineering, Chonnam National University, pp. 447-450.

12.  Vu, V.N., Lee, C., 2012. Internal generation of waves in extended Boussinesq equations with energy dissipation. Proceeding of Conference of the Korean Association of Ocean Science and Technology Societies, Daegu EXCO, pp. 1883-1886.

13.  Vu, V.N., Lee, C., 2012. Internal generation of waves in shallow water equations with dissipation: Comparison between using Dirac delta and Gaussian source functions. Proceeding of Conference of the Korean Association of Ocean Science and Technology Societies, Daegu EXCO, pp. 1879-1882.

14.  Vu, V.N., Lee, C., Kim, G., 2011. Internal generating of waves with damping using shallow water equations. Proceeding of 37th Conference of the Korean Society of Civil Engineering, Goyang KINTEX, pp. 604-607.

15.  Tran, T.T., Vu, V.N., 2005. Calculation techniques for beach fill design. Proceeding of 9th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam National University, pp.1-9, (in Vietnamese).

Thành tích/giải thưởng
 • Báo cáo xuất sắc nhất tại Hội thảo của Hiệp hội khoa học công nghệ biển Hàn Quốc, 2015·
 • Báo cáo xuất sắc nhất tại Hội thảo quốc tế biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bali, Indonesia, 2013·
 • Bài báo xuất sắc nhất tại Hội thảo của Hiệp hội xây dựng Hàn Quốc, 2013
 • Bài báo xuất sắc nhất tại Hội thảo của Hiệp hội xây dựng Hàn Quốc, 2011