Vũ Hồng Nghiệp

HỒNG NGHIỆP (PGS.TS) Bộ môn Cầu Hầm
Khoa Công trình giao thông
Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM
E-mail: nghiep@ut.edu.vn / vuhongnghiep@gmail.comĐT: +84 902 123 013
 VuHongNghiep
A.   Quá trình đào tạo
2007-2011 Tiến sỹ kỹ thuật (Dr.-Ing.)
Viện công trình bê tông (Institut für Massivbau)
Đại học Kỹ thuật Hamburg (Technische Universität Hamburg), Đức
2002-2004 Thạc sỹ kỹ thuật
Chuyên ngành Xây dựng Cầu Đường
Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
1996-2001 Kỹ sư
Chuyên ngành Xây dựng Cầu Đường
Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
B.   Quá trình công tác
11/2011-2020 Giảng viên, Phó chủ nhiệm Khoa Công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh
08/2005-8/2007 Giảng viên, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh
05/2003-08/2005 Kỹ sư thi công, Giám đốc quản lý chất lượng dự án, Phòng kỹ thuật, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 (CIENCO 6)
09/2001-05/2003 Kỹ sư thiết kế, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Xây dựng (REATEC), Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
C.   Các môn học phụ trách
(1)   Kết cấu bê tông cốt thép (Đại học)(2)   Thiết kế cầu Bê tông (Đại học)
(3)   Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao (Cao học)
(4)   Công nghệ hiện đại thi công Cầu (Cao học)
D.   Sách – Giáo trình
(1)   Vũ Hồng Nghiệp. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318 – 2014. NXB Giao thông vận tải (ISBN 978-604-76-1422-6). 2017(2)   Vũ Hồng Nghiệp, Nguyễn Đình Hùng. Cầu dầm hộp bê tông phân đoạn lắp ghép dự ứng lực. NXB Giao thông vận tải (ISBN 978-604-76-1422-6). 2017
(3)   Vu Hong Nghiep. Shear design of straight and haunched concrete beams without stirrups. Shaker Verlag (CHLB Đức) (ISBN: 978-3-8440-0844-9). 2012.  http://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-0844-9
E.    Lĩnh vực nghiên cứu
(1)   Vật liệu bê tông(2)   Phân tích PTHH phi tuyến kết cấu bê tông
(3)   Mô hình tính toán thiết kế kết cấu bê tông
(4)   Kết cấu bê tông dự ứng lực, bê tông liên hợp
(5)   Phát triển, cải tiến và ứng dụng các kết cấu công trình cầu
F.    Đề tài nghiên cứu
(1)   Nghiên cứu tính toán điều chỉnh nội lực cầu dây văng. Cấp trường. 2007(2)   Nghiên cứu thí nghiệm các tính chất cơ lý  của bê tông xỉ thép ứng dụng xây dựng mặt đường bê tông xi măng nông thôn. Mã số: KH14250-Cấp trường. 2015
(3)   Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dầm hộp bê tông lắp ghép phân đoạn thế hệ mới, sử dụng cốt thép dự ứng lực ngoài trong xây dựng cầu tại Việt Nam. Mã số: DT134004-Cấp Bộ. 2015
(4)   Research on steel girder bridge for rural transport in the Mekong Delta, Viet Nam. Mã số: POSCO/2015-Đề tài hợp tác quốc tế. 2016
(5)   Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bê tông rỗng xỉ thép ứng dụng trong xây dựng công trình giao thông. Mã số: KH1530-Cấp trường. 2017
G.   Bài báo khoa học
(1)     Lê Văn Nam, Vũ Hồng Nghiệp. Mô hình cáp trong phân tích đảm bảo trắc dọc cầu dây văng. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. (ISSN 1859-0128). 02/2005(2)     Lê Văn Nam, Vũ Hồng Nghiệp. Ứng dụng phần tử dây mềm trong mô hình cáp để phân tích và tính toán cầu dây văng. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 04/2005
(3)     Guenter Rombach, Vu Hong Nghiep. Querkrafttragfähigkeit von gevouteten Stahlbetonbalken ohne Querkraftbewehrung. Versuchsbericht, TUHH. 12/2009
(4)     Guenter Rombach, Vu Hong Nghiep, Matthias Kohl. Shear design of concrete members without shear reinforcement – A solved problem? Procedia Engineering. (ISSN: 1877-7058). 01/2011
(5)     Guenter Rombach, Vũ Hồng Nghiệp. Versuche zur  Querkrafttragfähigkeit von gevouteten Stahlbetonbalken ohne Querkraftbewehrung. Beton- und Stahlbetonbau. (ISSN 0005-9900). 01/2011
(6)     Vũ Hồng Nghiệp, Huỳnh Văn Thành. Nghiên cứu chỉ tiêu cường độ bê tông xỉ thép ứng dụng trong xây dựng công trình giao thông. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. (ISSN 1859-4263). 08/2014
(7)     Vũ Hồng Nghiệp, Lê Mỹ Chí Thuận. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến cường độ nén nở hông của cọc xi măng đất tại công trình Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải dự án thành phần số 07: Km15+561.31 – Km17+271.13. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ giao thông vận tải năm 2015. (ISBN 978-604-76-0594-1). 05/2015
(8)     Vũ Hồng Nghiệp, Bùi Xuân Quang. Tự động hóa thiết kế mối nối chống cắt cho cầu bê tông lắp ghép phân đoạn dự ứng lực. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. (ISSN 1859-4263). 08/2015
(9)     Vũ Hồng Nghiệp, Nguyễn Xuân Vi. Kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo các phân đoạn cầu bê tông cốt thép lắp ghép dự ứng lực ngoài. Tạp chí xây dựng. (ISSN 0866-0762). 10/2015
(10)   Vu Hong Nghiep, Le Van Nam. Nonlinear analysis of reinforced concrete structures under flexure failure in comparison with test results. The Twelfth East Asia Pacific Conference on Structural Engineering and Construction EASEC14. (ISBN 9786 0482 1684 9). 01/2016
(11)   Vu Hong Nghiep, Đang Van Minh. Experimental investigation of using steel slag as a replacement of coarse aggregate in concrete. The Twelfth East Asia Pacific Conference on Structural Engineering and Construction EASEC14. (ISBN 9786 0482 1684 9). 01/2016
(12)   Nguyễn Đình Hùng; Vũ Hồng Nghiệp. Một số điều chỉnh và lưu ý trong tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn AASHTO từ phiên bản năm 2007. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 05/2016
(13)   Nguyễn Đình Hùng, Trần Cao Thanh Ngọc. Đề xuất kết cấu dầm cho giao thông nông thôn trên đường cấp B và C. Tạp chí Người xây dựng. (ISSN 0866 – 8531). 08/2016
(14)   Nguyễn Đình Hùng; Nguyễn Thế Ất, Angeli Doliente Cabaltica; Vũ Hồng Nghiệp. Bảo dưỡng bê tông tự lèn bằng che phủ ni lông trong điều kiện miền Nam. Tạp chí xây dựng. (ISSN 0866-0762). 04/2017
(15)   Vũ Hồng Nghiệp, Bùi Nguyên Thành. Nghiên cứu thay thế hoàn toàn đá bằng xỉ thép để chế tạo bê tông rỗng cho xây dựng một số hạng mục của công trình giao thông. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. (ISSN 1859-4263). 05/2017
(16)   Nguyễn Đình Hùng; Vũ Hồng Nghiệp; Nguyễn Ngọc Khương. Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao f’c ≥ 80 Mpa sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 08/2017
(17)   Nguyễn Đình Hùng, Phạm Ngọc Hào, Vũ Hồng Nghiệp. Vữa cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong bằng cát đá rỗng. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818).  08/2017
(18)   Vũ Hồng Nghiệp, Nguyễn Đình Hùng. Mô hình phân tích so sánh ứng xử phi tuyến của dầm thép liên hợp dầm bê tông cốt thép tiết diện T và dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 09/2017
(19)   Vũ Hồng Nghiệp, Nguyễn Đình Hùng. Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến cho kết cấu bê tông cốt thép và thí nghiệm kiểm chứng. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 10/2017
(20)   Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Ngọc Khương, Vũ Hồng Nghiệp. Ảnh hưởng của khoảng cách gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 10/2017
(21)   Phan Ngọc Thảo, Vũ Hồng Nghiệp, Nguyễn Đình Hùng. Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình giao thông ở Ninh Thuận. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 11/2017
(22)   Nguyễn Đình Hùng, Phạm Ngọc Hào, Vũ Hồng Nghiệp. Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao. Tạp chí Giao thông vận tải. (ISSN 2354-0818). 11/2017