Võ Vĩnh Bảo

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: VÕ VĨNH BẢO
Học vị: Thạc sĩ  t.Bao
Bộ môn Công tác: Cầu hầm
Chức vụ:  Trưởng Bộ môn
Email:  vovinhbao@yahoo.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Mố trụ cầu
  • Thi công cầu
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Phá hủy vật liệu bê tông – thép
  • Bê tông cường độ cao
 
 
  1. Các công trình đã công bố

 

Share.

About Author

Leave A Reply