Võ Văn Nam

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: VÕ VĂN NAM 
Học vị:  Thạc sỹ
Bộ môn Công tác:  Đường sắt – metro
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  namvogttp@gmail.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Thiết kế đường sắt
 • Kiến trúc tầng trên đường sắt
 • Thi công cầu
 • Tin học ứng dụng chuyên ngành đường sắt
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Ứng dụng tin học vào thiết kế đường sắt – hầm
 • Nghiên cứu chuyên sâu về nhịp cầu ray đường sắt đô thị
 • Tối ưu hóa công nghệ thi công cầu
 
 1. Các công trình đã công bố
 • Ứng dụng Plaxis 3D Tunnel cho Thiết kế cầu hầm
 • Công nghệ ray hàn liền trong kiến trúc tầng trên đường sắt – metro
 • Ứng dụng plaxis trong việc lựa chọn chiều sâu đặt hầm
Share.

About Author

Leave A Reply