Trịnh Thanh Kiên

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: TRỊNH THANH KIÊN
Học vị: Thạc sĩ T.Kien
Bộ môn Công tác: Công trình thủy
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Email: ttkien@ut.edu.vn
 1. Các môn học phụ trách:
 • Công trình thủy công trong Nhà máy đóng tầu
 • Công trình ngoài khơi
 • Công trình ven biển
 1. Lĩnhvựcquantâmnghiêncứu:
 • Độ tin cậy của công trình xây dựng
 • Nền móng công trình biển
 1. Cáccôngtrìnhđãcôngbố
 • Nghi Van Vu, Changhoon LEE, Kien Thanh TRINH, P. (2014) Internal Generation of Waves Using Mild-slope Equations With Energy, Journal of Sciences and Technologies for Transportation and Traffic, Vol.10, 94-98.
 • Dao Van Tuan, Trinh Thanh Kien, P. (2013) Investigate the deposition in ship channel caused by ocean waves , International Symposium on Collaboration in Research and Education for Sustainable Transport Development, Ho Chi Minh City University of Transport, Ho Chi Minh City, Vietnam, May 17-18.
 • Trinh Thanh Kien, P. (2005) Analysis the ability of PLAXIS 3D – TUNNEL software for estimating axial longitudinal bearing capacity of Reinforcement Concrete Piles. Journal of Sciences and Technologies for Transportation and Traffic, Vol.2, pp. 41-49.
Share.

About Author

Leave A Reply