Trần Viết Khánh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: TRẦN VIẾT KHÁNH  TVK 2
Học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: vkhtrans@gmail.com
2. Các môn học phụ trách:
  • Khai thác Kiểm định đường
  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng
  • Thí nghiệm cơ học đất
  • Thí nghiệm đường ô tô
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Vật liệu xây dựng
  • Khai thác kiểm định đường ô tô, khai thác kiểm định cầu
4. Các công trình đã công bố:

 

Share.

About Author

Leave A Reply