Trần Văn Thu

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: TRẦN VĂN THU
Học vị: Thạc sĩ  T.Thu
Bộ môn Công tác: Công trình thủy
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  tranvanthugt@gmail.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Công trình bến cảng
  • Nền và móng
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Địa kỹ thuật
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply