Trần Văn Phúc

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: TRẦN VĂN PHÚC   TVP 2
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: tranvanphuc053@yahoo.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Xây dựng đường ô tô
  • Thiết kế đường ô tô (phần 2)
  • Tin học ứng dụng chuyên ngành đường
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Vật liệu xây dựng đường
  • Giải pháp xử lý nền đất yếu
  1. Các công trình đã công bố:
[1]  ThS. Trần Văn Phúc, TS. Lê Bá Vinh (2014), Ảnh hưởng hàm lượng betonite đến tính thấm và cường độ chịu nén của hỗn hợp cát hạt mịn gia cố bentonite, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 05/2014, trường ĐH GTVT TP HCM
Share.

About Author

Leave A Reply