Trần Thiện Lưu

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1.  Sơ lược lý lịch
Họ và tên: Trần Thiện Lưu  Luu-24.5.15
Học vị: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
Email: tranthienluu@ut.edu.vn tranluu@ut.edu.vn
2.  Các môn học phụ trách:
  • Xây dựng đường ô tô
  • Tổ chức thi công đường ô tô
  • Chuyên đề thiết kế đường hiện đại
3.  Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Vật liệu bê tông asphalt và đặc tính mỏi
  • Kết cấu áo đường
  • Vật liệu trong xây dựng đường
  • An toàn giao thông
4.  Các công trình đã công bố:
[1]   Trần Thiện Lưu (2011), Lựa chọn giải pháp và công nghệ bảo trì mặt đường nhựa, Tạp chí  Khoa học Công nghệ GTVT, số 1-11/2011, trang 41 – 46, trường ĐH GTVT TP HCM.
[2]   Trần Thiện Lưu (2012), Tổng quan về nghiên cứu độ bền mỏi của lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm, Tạp chí Giao thông Vận tải, số 3/2012, trang 33-37, Hà Nội.
[3]   Trần Thiện Lưu, Nguyễn Mai Lân – LUNAM Université, IFSTTAR, Bouguenais, France  (2012), Vấn đề nghiên cứu độ bền mỏi bê tông nhựa ở Việt Nam (The necessity for further  research into fatigue life of asphalt concrete in Vietnam), Tạp chí Giao thông Vận tải, số 6/2012, trang 23 – 24, Hà Nội.
[4]   Trần Thiện Lưu, Lê Hồng Lam, Phạm Ngọc Sáng (2012), Tìm giải pháp cho công trình giao thông đường bộ trước tác động của biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 3-11/2012, trang 73 – 77, trường ĐH GTVT TP HCM.
[5]   Nguyễn Hữu Huy, Trần Thiện Lưu, Pichai Taneerananon, Hiện tượng dịch chuyển điểm đen trong quá trình cải thiện an toàn giao thông ở TP. HCM, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 4-02/2013, trang 45 – 50, trường ĐH GTVT TP HCM.
[6]  Nguyễn Hữu Huy, Trần Thiện Lưu, Nguyễn Duy, Đỗ Thành Chung, Pichai Taneerananon,  Phương pháp quản lý điểm đen dựa trên khả năng giảm thiểu thiệt hại (SAPO), Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 5-05/2013, trang 45 – 50, trường ĐH GTVT TP HCM.
[7]   Trần Thiện Lưu, Trần Thiện Nhân, Trần Trọng Vinh, đánh giá thực nghiệm một số chỉ tiêu cơ học đối với vật liệu bán mềm trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 11-05/2014, trang 50 – 53, trường ĐH GTVT TP HCM.
[8]   Trần Thiện Lưu, Lưu Ngọc Điện, Nguyễn Ba (2014), đánh giá đặc tính cơ học của cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong làm móng đường ô tô, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 12-11/2014, trang 90 – 93, trường ĐH GTVT TP HCM.
[9]   Trần Thiện Lưu, Lã Văn Chăm, Nguyễn Xuân Đào (2015), Ảnh hưởng của tải trọng đến độ bền mỏi bê tông asphalt loại BTNC 12,5, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 14-02/2015, trường ĐH GTVT TP HCM.
[10]   Trần Thiện Lưu, Lã Văn Chăm, Nguyễn Xuân Đào (2015), Nghiên cứu thực nghiệm độ bền mỏi bê tông asphalt làm lớp mặt đường tại Việt Nam, Tạp chí Giao thông Vận tải, số 4/2015, Hà Nội.
[11]  TRAN Thien Luu, Fatigue Life Assessment of Road Pavement Layers Made of Hot Mixed Asphalt 12.5 in Vietnam, conference “Collaboration in research and education for sustainable transport development (COREST V – 2015)” at Hochiminh City University of Transport, 15 May, 2015.
[12]  Nguyễn Hữu Huy, Trần Thiện Lưu, Trịnh Văn Chính (2015), Xác định và phân tích điểm đen dựa trên khả năng giảm thiểu thiệt hại do tai nạn – trường hợp nghiên cứu tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Giao thông Vận tải, số Đặc biệt, trang 53-58, Hà Nội; và Đăng Kỷ yếu Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2015, trang 252-262, tập 1: Quản lý an toàn giao thông, hạ tầng và tổ chức giao thông.
[13]  Trần Thiện Lưu, Trần Thiện Nhân, Tô Hiếu Trung (2016), Thực trạng và định hướng xây dựng mặt đường bê tông nhựa tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công nghệ xây dựng hướng đến phát triển bền vững” Trường Đại học Thủ Dầu Một, trang 165-170.
Share.

About Author

Leave A Reply