Thư ngỏ của Bộ môn Đường bộ gửi Quý Cơ quan/Doanh nghiệp

KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
BỘ MÔN ĐƯỜNG BỘ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2014

THƯ NGỎ

–                                               Kính gửi:       Quý Cơ quan/Doanh nghiệp

–     Bộ môn Đường Bộ – khoa Công trình Giao thông, trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM kính chào Quý Cơ quan/Doanh nghiệp và xin trân trọng cám ơn vì nghĩa tình tốt đẹp mà quý cơ quan/Doanh nghiệp dành cho Nhà trường.
–     Với mong muốn tạo cầu nối để gắn kết hơn nữa công tác đào tạo của Nhà trường với cơ quan/Doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ môn Đường Bộ, khoa Công trình Giao thông rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của Quý Cơ quan/Doanh nghiệp trong các hoạt động như:

  • Đóng góp ý kiến xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo cho sát với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • Tiếp nhận và hướng dẫn thực tập cho sinh viên theo định kỳ
  • Tham gia hướng dẫn, phản biện luận văn tốt nghiệp cho sinh viên và học viên cao học
  • Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, trình bày chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm và các vấn đề chuyên môn, học thuật
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học: Doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện nghiên cứu thực nghiệm cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học. Đổi lại, các công trình NCKH của Trường sẽ đi theo hướng ứng dụng thiết thực, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Doanh nghiệp; hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đặt hàng của Doanh nghiệp
  • Hỗ trợ vật chất, tài chính – tạo nguồn học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  • Giao lưu các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao…

–     Chắc chắn còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Nhà trường – đơn vị đào tạo nhân lực và Cơ quan/Doanh nghiệp – đơn vị sử dụng nhân lực mà chưa được khai thác hết. Bộ môn Đường Bộ – khoa Công trình giao thông cũng sẵn sàng hoan nghênh những ý tưởng hay hình thức hợp tác khác mà Cơ quan/Doanh nghiệp đề xuất.
–     Tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ truyền thống, đầy tình nghĩa giữa Nhà trường với Quý Cơ quan/Doanh nghiệp, chúng ta sẽ liên kết chặt chẽ, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, tận dụng tốt cơ hội để hợp tác cùng phát triển, tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
–     Xin kính chúc Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đạt nhiều thành tựu trong hoạt động quản lý, sản xuất và ngày càng phát triển.
Trân trọng.

TRƯỞNG BỘ MÔN
Trần Thiện Lưu

Share.

About Author

Leave A Reply