Thông báo khai báo tình hình học tập đối với người học không có dữ liệu đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên xin gửi đến Quý đơn vị thông báo về việc yêu cầu Khai báo tình hình học tập đối với người học không có dữ liệu đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo đã được đăng tải trên website tại http://gts.edu.vn/khai-bao-tinh-hinh-hoc-tap-doi-voi-nguoi-hoc-khong-co-du-lieu-dang-ky-hoc-phan-trong-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021/

Trân trọng cảm ơn!!!

Share.

About Author

Leave A Reply