THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN VAY ĐÓNG HỌC PHÍ (KHÔNG LÃI SUẤT) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN VAY ĐÓNG HỌC PHÍ

(KHÔNG LÃI SUẤT) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 -2022

          Trên cơ sở Thông báo về chương trình cho sinh viên vay đóng học phí (không lãi suất) Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 hợp tác giữa Khoa Công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM và các Đơn vị, Doanh nghiệp hỗ trợ.

Trên cơ sở chấp thuận giữa Ban lãnh đạo Khoa và các Đơn vị, Doanh nghiệp hỗ trợ, nay Khoa Công trình giao thông thông báo về kết quả xét chọn vay như sau:

  1. Kết quả xét chọn vay đóng học phí

Số lượng hồ sơ gửi về: 09 hồ sơ

Số lượng hồ sơ được duyệt vay: 05/09 hồ sơ

  1. Hình thức nhận hỗ trợ vay

Sinh viên đã được các Đơn vị, Doanh nghiệp hỗ trợ chuyển/nộp học phí trực tiếp tới tài khoản nhà trường với thông tin về Họ tên SV, mã số sinh viên và số tiền học phí của các hồ sơ đạt yêu cầu.

  1. Hình thức trả và thời gian trả

Trong thời gian tối đa 01 năm kể từ ngày vay (10/10/2021), sinh viên chuyển khoản trực tiếp tới số tài khoản của các Đơn vị, Doanh nghiệp hỗ trợ (sẽ được Khoa gửi liên hệ, gửi sau) và báo cho Thầy Hồ Phước Đức để nắm thông tin.

Số tiền trả: bằng đúng số tiền SV đã vay đóng học phí (không có lãi suất).

Thời gian trả: hạn chót 10/10/2022

Share.

About Author

Leave A Reply