Thông báo kết quả phân chuyên ngành khóa 2019

Kết quả phân chuyên ngành khóa 2019 (Khoa Công Trình Giao Thông)

1. Chuyên ngành Xây dựng Đường bộ (Lớp D9B19)

Lop DB19

2. Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông (Lớp QG19)

Lop QG19

3. Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy (Lớp CT19)

Lop CT19

4. Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường (Lớp CĐ19A và CĐ19B)

CD19A

CD19B

5. Chuyên ngành Xây dựng Đường sắt Metro (Lớp XM19)

XM19

6. Danh sách Sinh viên khóa 2019 không đăng ký chuyên ngành, có kết quả học tập rất kém và đã bỏ học

Khong dang ky

Share.

About Author

Leave A Reply