THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2019

Để chuẩn bị cho công tác xét và công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2019 đối với sinh viên trình độ đại học, liên thông, cao đẳng chính quy, Khoa Công trình Giao thông thông báo đến tất cả sinh viên một số nội dung cần chú ý sau:

1/     Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp

– Là sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông chính quy của Trường thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT, ký ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh.

– SV đăng ký với giáo vụ Khoa để Khoa làm đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

2/     Thời gian họp xét công nhận tốt nghiệp năm 2019

  • Đợt 4 ngày   15/10/2019

3/     Một số lưu ý về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên nộp các văn bằng/ chứng chỉ có liên quan theo quy định (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) về Giáo vụ Khoa trước ngày xét tốt nghiệp chậm nhất 10 ngày; và có đơn đề nghị trong trường hợp xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.

a/     Điều kiện về Ngoại ngữ:

Yêu cầu sinh viên phải có văn bằng/chứng chỉ còn thời hạn đến thời điểm họp xét tốt nghiệp. Các loại văn bằng/ chứng chỉ được công nhận phù hợp với chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Trường; cụ thể như sau:

+  Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2012 trở về trước

Có chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ TOEFL Paper 437-473, TOEFL CBT 123-150, TOEFL iBT 41-52, IELTS 4.0.

+ Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014

  • Sinh viên đại học đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương.
  • Sinh viên cao đẳng đạt từ TOEIC 350 hoặc tương đương.
  • Sinh viên liên thông đại học yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ TOEFL Paper 437-473, TOEFL CBT 123-150, TOEFL iBT 41-52, IELTS 4.0.

+ Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 và 2016

  • Sinh viên đại học đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương.
  • Sinh viên cao đẳng đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương.
  • Sinh viên liên thông đại học đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương.

+ Đối với sinh viên liên thông đại học khóa tuyển sinh 2017 và 2018

Sinh viên đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương.

Lưu ý:

Nhà trường công nhận các văn bằng/chứng chỉ Ngoại ngữ sau:

+  Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do các đơn vị có uy tín được phép cấp và chứng chỉ còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ, riêng đối với các chứng chỉ không ghi hiệu lực thì thời hạn được công nhận là 24 tháng tính từ ngày cấp đến ngày xét công nhận tốt nghiệp;

+ Có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh hoặc tương đương;

+  Chứng chỉ tiếng Anh (UT Test) do trường Đại học GTVT TP HCM cấp còn hiệu lực theo qui định (hiệu lực của chứng chỉ này là 24 tháng).

Chi tiết các chứng chỉ tiếng Anh và giá trị quy đổi được công nhận tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh như sau:

(Trích Quy định ban hành kèm Quyết định số 629/QĐ-ĐHGTVT, ngày 12/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM)

b/     Điều kiện về Tin học

Yêu cầu sinh viên phải có bằng/chứng chỉ đến thời điểm họp xét tốt nghiệp, cụ thể phải có một trong các loại bằng/chứng chỉ sau:

+  Chứng chỉ tin học cấp độ B (cấp trước ngày 10/8/2016) hoặc tương đương (mẫu phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp hoặc do các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT cấp phép);

+  Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng công nghệ thông tin;

+  Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ký ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Lưu ý:

+ Không quy định thời hạn đối với các chứng chỉ Tin học không ghi thời hạn.

4. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét CNTN về phòng Đào tạo hạn chót: thứ hai ngày 14/10/2019 .

Nếu quá thời hạn nộp, Khoa sẽ chuyển hồ sơ sinh viên qua đợt xét CNTN kế tiếp.

Share.

About Author

Leave A Reply