THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8 – 2021

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 8 – 2021

                 Khoa Công Trình Giao Thông thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 8 – 2021. Danh sách sinh viên cụ thể được phân theo các chuyên ngành như sau:

1, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường:

         – Số lượng: 12 sinh viên

         – Danh sách kèm theo: DS-DATN-XDCD-T8-2021

2, Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm:

         – Số lượng: 11 sinh viên

         – Danh sách kèm theo: DS-DATN-XDCH-T8-2021

3, Chuyên ngành Xây dựng đường bộ:

         – Số lượng: 10 sinh viên

         – Danh sách kèm theo: DS-DATN-XDDB-T8-2021

4, Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế Công trình Giao thông:

         – Số lượng: 26 sinh viên

         – Danh sách kèm theo: DS-DATN-QHGT-T8-2021

Khoa Công Trình Giao Thông trân trọng thông báo ./.

Share.

About Author

Leave A Reply