Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy

CTDT-SDH-XD-Cong-Trinh-Thuy_Page_1MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Xây dựng Công Trình Thủy được phát triển trên cơ sở “nghiên cứu gắn kết với định hướng phát triển bền vững xã hội”. Mục tiêu là đào tạo ra những chuyên gia có kiến thức sâu về chuyên môn, có tư duy sáng tạo trong nghiên cứu ứng dụng và có năng lực công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Cụ thể, học viên sẽ được trang bị:

  • Các phương pháp luận tiên tiến giúp học viên nghiên cứu khoa học hiệu quả.
  • Kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, cơ học và phương pháp tính. Dựa vào đó học viên có thể phát triển các hướng nghiên cứu cho luận văn cao học.
  • Tư duy sáng tạo cùng khả năng ứng dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn xây dựng công trình thủy tại Việt Nam.
  • Kỹ năng viết báo cáo khoa học, chuyên đề và báo tạp chí; Kỹ năng thuyết trình tại hội thảo khoa học.

Ngoài ra, học viên sẽ có cơ hội hình thành hướng nghiên cứu từ sớm thông qua những buổi chuyên đề định hướng nghiên cứu do các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đảm trách.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

NC1 Động lực học dòng chảy; Vận chuyển bùn cát; Thủy lực cửa sông và vùng ven biển
NC2 Mô phỏng ứng xử phi tuyến của nền, móng và tương tác đất-kết cấu công trình thủy
NC3 Mô phỏng dòng chảy, lan truyền sóng, tương tác lưu chất – kết cấu
NC4 Động lực học nền – móng; Dao động công trình biển do sóng, gió, va đập, động đất…
NC5 Quy hoạch cảng, đường thủy, vùng ven biển
NC6 Phân tích tối ưu hóa kết cấu; Ứng dụng các phương pháp xác suất trong đánh giá độ tin cậy công trình thủy.
NC7 Các giải pháp móng công trình thủy trong đất yếu; Kỹ thuật gia cố nền
NC8 Ứng dụng các kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng công trình thủy

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT TÊN HỌC PHẦN BẮT BUỘC TỰ CHỌN SỐ TC PHỤC VỤ HƯỚNG NC
I Khối lượng kiến thức chung 7
1 Tiếng Anh X 4
2 Triết học X 3
II Khối lượng kiến thức cơ sở 12
3 Động lực học dòng chảy X 3 NC1; NC3
4 Cơ học vật liệu đàn hồi và dẻo X 3 NC2; NC4; NC6; NC7
5 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 2
6 Phương pháp số nâng cao X 3 NC2; NC3; NC4; NC6
7 Chuyên đề: Định hướng nghiên cứu, chuẩn bị đề cương và tìm GVHD X 1
III Khối lượng kiến thức chuyên ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc        
8 Kỹ thuật bờ biển X 3 NC1; NC3
9 Mô hình tương tác đất – kết cấu và các ứng dụng X 2 NC2; NC4; NC6; NC7
III.2 Các học phần tự chọn (chọn 4 trong 9)        
10 Lý thuyết tương tự và mô hình vật lý trong công trình thủy XX 3 NC1; NC3
11 Cơ học sóng và Tải trọng sóng lên công trình biển XX 3 NC1; NC3; NC4
12 Cơ học đất nâng cao XX 3 NC2; NC4; NC7
13 Công trình trên nền đất yếu XX 3 NC2; NC7
14 Lý thuyết độ tin cậy công trình XX 3 NC 6
15 Dao động công trình biển XX 3 NC2; NC4
16 Tối ưu hóa kết cấu XX 3 NC 6
17 Quy hoạch vùng ven biển XX 3 NC 5
18 Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng công trình thủy XX 3 NC7; NC8
IV Luận văn tốt nghiệp X 9
  TỔNG CỘNG: 33 12 45