Phòng thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313

I. Giới thiệu chung

Phòng thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313 : TS. Lê Thanh Bình

Phòng Thí nghiệm được thành lập với nhiệm vụ Phục vụ thực hành thí nghiêm cho sinh viên ngành Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông và kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hiện nay, Phòng thí nghiệm có 4 giảng viên và 01 chuyên viên trong đó: gồm 01 giảng viên trình độ Tiến sỹ, 03 giảng viên và 01 chuyên viên trình độ Thạc sỹ. Bên cạnh việc giảng dạy, Phòng thí nghiệm cũng chú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dựng tiến bộ KHKT và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn.

II. Nhân sự

 1. TS Lê Thanh Bình       Trưởng Phòng Thí nghiệm
 2. ThS Đoàn Thị Nghĩa           Chuyên viên
 3. ThS Hoàng Quốc Tuấn     GV
 4. ThS Huỳnh Văn Thành   GV
 5. ThS Nguyễn Đức Trình   GV

III. Chức năng Phòng Thí nghiệm

 • Có chức năng thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình giao thông và dân dụng & công nghiệp.
 • Thực hiện quản lý quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy thực hành cho các bậc: kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ ngành công trình và các chuyên ngành khác trong chương trình, kế hoạch  đào tạo của nhà Trường;
 • Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ  KHKT và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất

IV. Nhiệm vụ

1. Thí nghiệm vật liệu xây dựng

 • Phục vụ thực hành thí nghiệm VLXD và NCKH cho sinh viên khối ngành xây dựng Công trình giao thông và XD&Công nghiệp;
 • Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho sinh viên xây dựng Công trình giao thông và XD&Công nghiệp;
 • Phục vụ các đề tài NCKH & chuyển giao công nghệ trong  lĩnh vực xây dựng Công trình giao thông và XD&Công nghiệp của giảng viên;
 • Phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng VLXD, cấu kiện xây dựng;
 • Phục vụ cho công tác thí nghiệm địa kỹ thuật, kiểm định chất lượng cọc.

2. Trắc địa

 • Phục vụ thực tập trắc địa kỹ cho sinh viên khối ngành xây dựng, xây dựng Công trình giao thông và XD&Công nghiệp;
 • Phục vụ cho công tác đo đạc, quan trắc công trình, kiểm định công trình.

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình

 • Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, đánh giá chất lượng cọc trong xây dựng;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ Thí nghiệm địa kỹ thuật trong xây dựng.

V. Liên hệ

Phòng thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313, Dãy nhà C; Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08-62945055, 0989106407

Email:lasxd313@ut.edu.vn