Phan Quốc Bảo

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: Phan Quốc Bảo  t.Q. Bao
Học vị: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Cầu hầm
Chức vụ: Giảng viên
Email: phanquocbaogtvt@gmail.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế Cầu thép
  • Công trình nhân tạo
  1. Lĩnh vực quan tâm ghiên cứu:
  • Cầu thép
  • Mố trụ cầu
  • Công trình trên nền đất yếu
  1. Các công trình đã công bố:  
[1] Phan Quốc Bảo (2008), “Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng cọc khoan nhồi trong xây dựng cầu đường và một số giải pháp hạn chế”, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 03/2008.

[2] Phan Quốc Bảo và Trương Thế Vinh (2008), “Công thức gần đúng xác định nội lực do từ biến gây ra trong dầm cầu thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng”, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 06/2008.

[3] Mai Lựu và Phan Quốc Bảo (2008), “Xác định hệ số phân bố ngang của cầu dầm bản lắp ghép bằng phương pháp lực”, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 12/2008.

[4] Mai Lựu và Phan Quốc Bảo (2009), “Phân tích dao động của cầu đường sắt cao tốc có sử dụng thiết bị giảm chấn MTMDs”, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 3/2009.

[5] Phan Quốc Bảo (2011), “Các giải pháp thiết kế đoạn đường dẫn vào cầu đắp trên đất yếu, thực tiễn và những tồn tại”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 01/2011.

[6] Phan Quốc Bảo và Lê Hồng Lam (2012), “Nghiên cứu đề xuất một số cải tiến về cấu tạo và thiết kế bản quá độ cho công trình đường đầu cầu đắp trên đất yếu”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 03/2012.

[7] Phan Quốc Bảo và Nguyễn Viết Trung (2013), “Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá độ êm thuận của mặt đường”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 9-11/2013.

[8] Phan Quốc Bảo (2013), “Đề xuất áp dụng giải pháp mới chống lún đường đầu cầu”, Tọa đàm “Giải pháp chống lún mặt đường và đường đầu cầu”, Báo Giao Thông, 2013.

[9] Phan Quốc Bảo, Nguyễn Viết Trung và Doãn Minh Tâm (2014), “ Nghiên cứu giải pháp kết cấu sàn giảm tải mềm cho công trình đường đầu cầu đắp trên đất yếu”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 11-5/2014.

[10] Phan Quốc Bảo, Nguyễn Viết Trung và Doãn Minh Tâm (2014), “ Nghiên cứu giải pháp kết cấu bản quá độ nhiều nhịp cho công trình đường đầu cầu đắp trên đất yếu”, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 6/2014.

[11] Phan Quốc Bảo, Nguyễn Viết Trung, Lê Hồng Lam, Phạm Đệ và Nguyễn Đình Mậu (2014), “Phân tích và đề xuất một số giải pháp kết cấu hợp lý để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số: KH1317.

[12] Phan Quốc Bảo, Nguyễn Viết Trung và Doãn Minh Tâm (2014), “Thiết kế theo tiêu chí độ êm thuận – Một hướng tiếp cận trong thiết kế đường dẫn vào cầu đắp trên đất yếu”, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Hội nghị Khoa học công nghệ: Chủ động Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành Giao thông vận tải, Hà Nội 10/2014.

 

Share.

About Author

Leave A Reply