Phạm Phương Nam

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1.  Sơ lược lý lịch
Họ và tên: PHẠM PHƯƠNG NAM  PPN
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: phuongnam1905@gmail.com
2.  Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế đường Ô tô.
  • Tin học ứng dụng chuyên ngành đường.
  • ường đô thị và tổ chức giao thông.
  • hiết kế đường hiện đại.
 
3.  Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Giải pháp thiết kế, xử lý nền móng trong công trình xây dựng
  • Áo đường và các loại vật liệu mới trong xây dựng áo đường
  • Giao thông đô thị và tổ chức giao thông đô thị
  • Các phần mềm thiết kế đường, tính toán nền móng trong công trình xây dựng.
4.  Các công trình đã công bố:
[1]  ThS. Phạm Phương Nam, ThS. Nguyễn Thị Thu Trà (2013), Lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu khi xây dựng đường ôtô cho khu vực quận 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 05/2013, trường ĐH GTVT TP HCM.

[2]  Biên soạn tiêu chuẩn cơ sở “Cốt liệu cho bê tông đầm lăn làm đường giao thông và sân bãi” thuộc đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thi công kết cấu mặt đường bê tông đầm lăn cho hạ tầng giao thông”

Share.

About Author

Leave A Reply