Phạm Ngọc Thạch

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
 • Họ và tên:
PHẠM NGỌC THẠCH   t.Thach
 • Học vị:
Tiến sĩ  (Nền móng công trình xây dựng)
 • Bộ môn:
Công Trình Thủy
 • Chức vụ:
Trưởng Bộ môn
 • Email:
pnt.geo@gmail.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Phân tích phi tuyến trong cơ học đất
 • Công trình trên nền đất yếu
 • Các mô hình tính toán móng sâu
 • Động lực học nền-móng
 • Công trình chịu tải trọng động đất
 • Cơ học vật liệu đàn hồi và dẻo
 • Phương pháp phần tử hữu hạn
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Nền-móng công trình giao thông
 • Dao động nền và móng do tải trọng di động / tàu cao tốc
 • Phân tích phi tuyến trong cơ học đất
 • Công trình trên nền đất yếu
 • Mô phỏng PTHH các bài toán địa kỹ thuật
 • Động lực học công trình và công trình chịu tải trọng động đất
 1. Các công trình đã công bố
 • Thach P.N. (2015). “High-Speed Train Induced Vibration of a Railway Foundation on Soft Ground”, International Symposium on Transportation CoREST-V, Hochiminh City University of Transport, Vietnam
 • Thach P.N., Liu H.L. and Kong G.Q. (2013). “Evaluation of PCC Pile Method in Mitigating Embankment Vibrations from a High-Speed Train”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 139, No.12
 • Thach P.N., Liu H.L. and Kong G.Q. (2013). “Vibration Analysis of Pile-Supported Embankments under High-Speed Train Passage”, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, ELSEVIER, Vol. 55
 • Thach P.N., Chinh T.V. and Duy T.Q. (2013). “Effect of Train Speed on Vibrations of Pile-Supported Embankments”, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, JSTS, Vol.4, No.4
 • Thach P.N., and Kong G.Q. (2012). “A Prediction Model for Train-Induced Track Vibrations”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering., EJGE, Vol.17-X
 • Thach P.N., and Kong G.Q. (2012). “Numerical Investigation of Stress Concentration Phenomenon in Piled Embankment under Moving Train Loads”, Journal of Applied Mechanics and Materials, Vols. 193-194
 • Zhou H., Kong, G.Q., Liu H.L. and Thach P.N. (2012). “Study of Mechanical Properties of X-Section Cast-in-Place Concrete Pile under Arbitrary Direction Lateral Load (I): Moment of Inertia”, Chinese Journal of Rock and Soil Mechanics, Vol. 33
 • Thạch P.N. (2011). “Móng cọc chịu tải trọng ngang và kỹ thuật lập mô hình trong SAP2000″, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, Đại học GTVT-TPHCM, No.1-2011
 • Thach P.N. and Liu H.L. (2010). “A Technique for Generating p-y Curves in SAP2000 to Simulate Lateral Soil-Pile Interaction”, Vietnamese Geotechnical Journal, Vol.14, Special issue No.1E
 • Thạch P.N. and Yang S. (2009). “A Simplified Method for Estimating Target Displacement of Pile-Supported Wharf under Response Spectrum Seismic Loading”, International conference on computational structural engineering, Springer
 • Thach P.N. and Lu Z.A. (2008). “Parametric Study on Displacement Amplification Factor to Equivalent Single Mode Spectral Method for Seismic Analysis of Pile-Supported Wharves”, Sciencepaper, ID: 200804-740, April-2008.
 • Phan Dũng và P.N. Thạch (2005). “Một cách tính các chuyển vị ngang và xoay của cọc chịu lực ngang ở mức đáy đài theo tiêu chuẩn 20TCN21-86”, Nội san khoa học và giáo dục, ĐH kỹ thuật công nghệ TpHCM, No.9-2005
 • Phan Dũng và P.N. Thạch (2004). “Một cách tính giá trị lớn nhất của momen uốn và phản lực đất trong cọc chịu lực ngang theo 20TCN21-86”, Nội san khoa học và giáo dục, Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM, No.8-2004
 • Phan Dũng và P.N. Thạch (2004). “Một cách tính chuyển vị – nội lực trong cọc chịu lực ngang theo 20TCN21-86”, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, Đại học GTVT-TPHCM, No.2-2004
 1. Thành tích – Khen thưởng
 • Listed in “Who’s Who in the World 2015″. Professional index: physical science; Biography page: 2395. MARQUIS Who’s Who, US.     (https://cgi.marquiswhoswho.com/OnDemand/Default.aspx?last_name=thach&first_name=pham)
 • Giấy khen “Điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2007-2009″ do Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Việt Nam tại Trung Quốc cấp.
 • “Foreign Researcher Special Award – First Grade”, Hohai University, Dec.2009.
 • “Foreign Researcher Special Award – Second Grade”, Hohai University, Dec.2007.

EnglishCV.pdf

Share.

About Author

Leave A Reply