Phạm Minh Giang

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: PHẠM MINH GIANG 
Học vị: Thạc sỹ  T. Giang
Bộ môn Công tác: Công trình thủy
Chức vụ: Giảng viên
Email:  giang@thinhlongcorp.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Chỉnh trị sông – Âu tàu
  • Thi công chuyên môn và An toàn lao động
  • Công nghệ thi công xử lý nền đất yếu
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Các giải pháp chống sạt lở bờ sông
  • Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong thi công công trình thủy
  • Ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường cho công trình thủy
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply