Phạm Minh Châu

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: PHẠM MINH CHÂU 
Học vị: Thạc sĩ  T.Chau
Bộ môn Công tác: Quy hoạch giao thông
Chức vụ: Giảng viên
Email: phamchau.ksdt@gmail.com
 1. Cácmônhọcphụtrách:
 • Giao thông công cộng
 • Quy hoạch đô thị
 • Quy hoạch vùng
 
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Giao thông đô thị
 • Tổ chức và quản lý giao thông công cộng
 
 
 1. Các công trình đã công bố
 • Phạm Minh Châu, 2012, Luận văn thạc sỹ “Tổ chức quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm khu độ thị mới An Phú Hưng, TP.HCM”, Đại học Kiến trúc Tp.HCM.
 • Pham Minh Chau & Trinh Van Chinh, 2013, “Nghiên cứu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm cho các tuyến giao thông chính của đô thị mới”. Hội thảo Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 về Môi trường và Giao thông.
Share.

About Author

Leave A Reply