Phạm Đệ

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: PHẠM ĐỆ 
Học vị:  Thạc sĩ  T.De
Bộ môn Công tác:  Cầu Hầm
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  phamde@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế Cầu Thép
  • Công trình nhân tạo
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Thiết kế Cầu Thép
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply