NGUYỄN TUẤN ANH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
Năm sinh: 1986
Học vị: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Công trình giao thông, Đại học GTVT Tp. HCM
Điện thoại: 0941 092 868
Email: Tuananh0311@gmail.com

 

II/. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:                     
Ngành học: Cầu Đường
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học:
Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ Học Xây Dựng
Nơi đào tạo: Trường INSA Rennes, CH Pháp
Năm tốt nghiệp: 2011
Tiến sĩ chuyên ngành: Cầu đường
Nơi đào tạo: Trường ĐH Limoges, CH Pháp
Năm tốt nghiệp: 2014

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC QUAN TÂM NGHIÊN CỨU

  • Phương pháp thí nghiệm không phá huỷ;
  • Kiểm định công trình cầu

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2009 Công trình hầm thủy điện Cửa Đạt, Thanh Hóa, Công ty Xây Dựng Công Trình Ngầm, VINAVICO group. Kỹ sư công trường
2010 Công ty TNHH An Hà Phú, Hà Nội Kỹ sư thiết kế

V. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

  1. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế
  • Nguyen T. A., Angellier N., Caré S., Ulmet L., Dubois F., Numerical and experimental approaches for the study of water transfer in wood: application to the measurement of wood moisture by resistive method.  Advanced Materials Research Vol. 778, September 2013
  • Manfoumbi N., Nguyen T. A., Angellier N., Dubois F., Ulmet L., Sauvat N., Diffusion process characterization in tropical species: Experimental and numerical aspects. European Journal of Environmental and Civil Engineering, Volume 18, Issue 9, pp. 963-982.
  • Nguyen T.A., Angellier N., Caré S., Ulmet L., Dubois F., 2017. Numerical and experimental approaches to characterize the mass transfer process in wood elements, Wood Science and Technology.
  1. Các báo cáo tham dự hội thảo khoa học trong nước và quốc tế
  • Nguyen T. A., Angellier N., Caré S., Ulmet L., Dubois F., Approches expérimentales et numériques pour l’étude des transferts hydriques dans le bois. Poster no C09, Journées Sciences du bois, Montpellier, Novembre 2012
  • Nguyen T. A., Angellier N., Caré S., Ulmet L., Dubois F., Approches expérimentales et numériques pour l’étude des transferts hydriques dans le bois. 31ème Rencontres Universitaire de l’AUGC, Cachan, mai 2013
  • Nguyen T. A., Angellier N., Ulmet L., Dubois F., Transferts hygroscopiques dans le bois : Caractérisation de champs hydriques par imagerie électrique, 4èmes journées du GDR 3544 « Sciences du bois », Clermont-Ferrand, 4-6 nov 2015