Nguyễn Trọng Tâm

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

 1. Sơ yếu lích lịch
Họ và tên : Nguyễn Trọng Tâm

Học vị : Tiến sĩ

Bộ môn công tác : Đường sắt Metro
Chức vụ : Giảng viên

Email : nguyentrongtam2011@gmail.com

 NguyenTrongTam
 1. Các môn phụ trách 
 • Thiết kế cầu thép đường sắt
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu 
 • Thiết kế hầm, nhà ga Metro
 • Động lực học công trình
 • Địa kỹ thuật
 • Vật liệu xây dựng
 • Thiết kế cầu
 1. Các công trình đã được công bố 
 • Khắc phục biểu đồ gia tốc nhân tạo theo phổ phản ứng động đất cho trước / Nguyen Trong tam, Kurbaski E .N./ Tạp chí xây dựng công trình giao thông, MIIT. –2013.
 • Phân bố sóng động đất trong các lớp đất /Nguyen Trong tam, Kurbaski E .N./ Kỷ yếu hội thảo trường đại học tổng hợp kỹ thuật Astrakhan.–2013.
 • Xác định vận tốc giới hạn và lực giới hạn khi chuyển động lực theo thanh trên nền đàn hồi /Nguyen Trong tam, Kurbaski E .N./ Ấn phẩm của các trường đại học « Tạp chí xây dựng ». Số 5, tháng 5 năm 2014. 109-117p.
 • Đánh giá rung động của hầm khi đoàn tàu chuyển động/Nguyen Trong tam/ Ấn phẩm của các trường đại học « Tạp chí xây dựng ». Số 7, tháng 7 năm 2014. 5-10p.
 • Dao động của bề mặt bán không gian đàn hồi khi lực chạy /Nguyen Trong Tam/ Tạp chí xây dựng và tái tạo. Số 6 (56) 2014 (tháng 10-12). 58-65p.
 • Ứng dụng định lý tương hổ để đánh giá giao động gây ra bởi lực chuyển động /Nguyen Trong Tam/ Hội thảo về xây dựng của trường đại học tổng hợp xây dựng Matxcova MGSU. Tháng 12.2014.