Nguyễn Tri Phương

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ  T. Phuong
Bộ môn Công tác: Đường sắt – Metro
Chức vụ: Giảng viên
Email: eng.nguyenphuong@gmail.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Thường thức đường sắt
 • Kiến trúc tầng trên đường sắt
 
 
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Đường sắt tốc độ cao quốc gia và hệ thống metro trong thành phố.

 

 • Quản lý và khai thác đường sắt đô thị

 

                
 
 1. Các công trình đã công bố

 

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn Công tác: Đường sắt – Metro
Chức vụ: Giảng viên
Email: eng.nguyenphuong@gmail.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Thường thức đường sắt
 • Kiến trúc tầng trên đường sắt
 
 
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Đường sắt tốc độ cao quốc gia và hệ thống metro trong thành phố.

 

 • Quản lý và khai thác đường sắt đô thị

 

                
 
 1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply