Nguyễn Thị Vân Anh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Học vị: Thạc sỹ  C.Anh
Bộ môn Công tác: Công trình Thủy
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  vananh@thinhlongcorp.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Quy hoạch cảng
  • Công trình chắn sóng và bảo vệ bờ
  • Thiết kế khu neo đậu tránh tránh trú bão
  • Thủy văn – công trình cảng
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Quy hoạch cảng
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply