Nguyễn Thị Thu Trà

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU TRÀ   NTTT 2
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: thutra.utc@gmail.com;
tra_ct@ut.edu.vn
2. Các môn học phụ trách:
  • Đường trên nền đất yếu
  • Chuyên đề đất yếu
  • Thiết kế đường ô tô
 
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Địa kỹ thuật
  • Gia cố đất
4. Các công trình đã công bố:
[1]  Nguyễn Thị Thu Trà, PGS.TS Nguyễn Văn Chánh (2009), Một số kết quả nghiên cứu gia cố tổng hợp đất cốt sợi trong xây dựng kết cấu áo đường, Hội nghị Khoa học Công nghệ trường Đại học Bách Khoa TPHCM, tháng 10/2009.

[2]  ThS. Phạm Phương Nam, ThS. Nguyễn Thị Thu Trà (2013), Lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu khi xây dựng đường ôtô cho khu vực quận 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 05/2013, trường ĐH GTVT TP HCM.

Share.

About Author

Leave A Reply