Nguyễn Thị Phương Thư

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1.  Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƯ   Phuong Thu
Học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Công trình Giao thông

Bộ môn  Tự Động hóa Công nghiệp – Khoa Điện – Điện tử Viễn thông

Chức vụ: Giáo vụ Khoa
Email: tienthugtvt@gmail.com
2.  Các môn học phụ trách:
  • Quản trị sản xuất
  • Quản lý dự án cho kỹ sư
 
3.  Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Kinh tế: các vấn đề liên quan đến quản trị
4.  Các công trình đã công bố:
[1]
Share.

About Author

Leave A Reply