Nguyễn Quốc Hiển

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HIỂN  
Học hàm, học vị:  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bộ môn Công tác:  Quy hoạch giao thông
Chức vụ:  Giảng viên
Email: hien.nguyen@ut.edu.vn
 1. Các môn học phụ trách:
 • Chính sách giao thông
 • Quy hoạch giao thông đô thị
 • Đường đô thị và quy hoạch giao thông
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Mô hình giao thông vĩ mô
 • Lý thuyết dòng xe và kỹ thuật giao thông
 • Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông
 • Hệ thông tin địa lý (GIS)
 1. Các công trình đã công bố
Hien Q. Nguyen, Challenges and opportunities of building transit oriented development in motorcycle dominated environment – a case study in Ho Chi Minh City, World Conference on Transport Research, 2016 (accepted)
Hien Q. Nguyen, Hoang B. Nguyen and Guenter Emberger, Application of a macroscopic transport model in Ho Chi Minh City, Journal of EASTS, Vol 9, 2014
Nguyễn Quốc Hiển, Ứng dụng công nghệ GIS trong việc khảo sát đánh giá mỏ vật liệu xây dựng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giao thông vận tải, 2013
Nguyễn Quốc Hiển, Có phải xe máy là nguyên nhân gây ùn tắc ở các thành phố của Việt Nam?, Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt, 2010
Share.

About Author

Leave A Reply