Nguyễn Khánh Lân

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH LÂN
Học vị: Tiến sỹ  T. Lan
Bộ môn Công tác: Đường sắt -metro
Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao
Email: lan_ct@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thi công đường sắt
  • Khảo sát và thiết kế đường sắt 2
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Địa kỹ thuật
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply