Nguyễn Hoàng Hải

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG HẢI   NHH
Học vị: Tiến sĩ
Bộ môn Công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: nghaimail@gmail.com
2. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế đường ô tô 1, 2  (đại học)
  • Lý thuyết nền mặt đường (cao học)
 
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Thiết kế đường ô tô
  • Giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng mặt đường ô tô
  • Tính toán xói lở lòng sông, Dòng chảy và biến đổi của dòng chảy
4. Các công trình đã công bố:
  • Tình trạng khai thác tài nguyên lòng sông, hậu quả và những biến đổi của thực trạng trên đối với khu vực hạ nguồn khu vực khai thác
  • Những tác hại của việc khai thác tài nguyên lòng sông đối với khu vực thượng nguồn của khu vực khai thác.
Share.

About Author

Leave A Reply