Nguyễn Đức Trình

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TRÌNH 
Học vị: Thạc sĩ  T. Trinh
Bộ môn Công tác: Xây dựng đường sắt metro
Chức vụ: Giảng viên
Email: trinh_ct@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế cầu thép
  • Kết cấu tầng trên đường sắt
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Đường sắt đô thị
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
  • Nghiên cứu, tính toán chuyển vị đất do công trình ngầm thi công theo phương pháp khiên đào gây nên trong dự án xây dựng đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh
Share.

About Author

Leave A Reply