Nguyễn Đình Mậu

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH MẬU
Học vị: Thạc Sỹ t.Mau
Bộ môn Công tác: Cầu Hầm
Chức vụ: Giảng Viên
Email: nguyendinhmaugtvt@gmail.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế Cầu BTCT
  • Thi công Cầu
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Các công nghệ hiện đại trong thi công cầu
  • Các loại vật liệu mới sử dụng trong cầu đường
  • Ảnh hưởng của hoạt động giao thông đến sức khỏe người tham gia giao thông
  1. Các công trình đã công bố
  • Khảo sát, đánh giá tiếng ồn do các phương tiện giao thông gây ra tại các trục đường chính thành phố Hồ Chí Minh và đề suất một số biện pháp khắc phục. (các trục đường chính và các tuyến cao tốc).
Share.

About Author

Leave A Reply