Nguyễn Anh Tuấn

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
Học vị: Tiến sĩ  T. Tuan
Bộ môn Công tác: Đường sắt – metro
Chức vụ:  Trưởng phòng đối ngoại
Email:  tuankct@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thi công hầm và metro
  • Công trình đường sắt
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Hầm và metro
  • Địa kỹ thuật xây dựng
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply