Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu thay thế khe co giãn trong công trình cầu nhịp giản đơn bằng bản liên tục nhiệt sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi thép”

Ngày 29/02/2020 trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp với Vụ khoa học công nghệ – Bộ GTVT đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài Nghiên cứu thay thế khe co giãn trong công trình cầu nhịp giản đơn bằng bản liên tục nhiệt sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi thép”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Lựu – khoa Công trình giao thông.

Tóm tắt đề tài: Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khai thác của kết cấu công trình cầu dầm nhịp giản đơn đó là các khe co giãn. Trong thực tế khai thác, các khe co giãn thường làm giảm độ êm thuận khi xe lưu thông, dễ bị bong bật do lực xung kích lớn, làm nước rò rỉ gây hư hỏng các kết cấu bên dưới, và ngăn cản biến dạng của kết cấu nhịp. Để khắc phục những vấn đề này thì việc sử dụng bản liên tục nhiệt bằng bê tông cốt sợi thép (SFRC) là một giải pháp hợp lý. Các kết quả đạt được của đề tài:

– Bằng lý thuyết quy hoạch thực nghiệm đề tài đã đề xuất loại cấp phối bê tông cốt sợi thép (SFRC) có cường độ khoảng 50MPa, và độ sụt 20+-2cm. Kết quả thử mẫu cho thấy cấp phối bê tông đề xuất khi có hàm lượng cốt sợi 0,7-0,8% thể tích thì cường độ chịu kéo khi uốn tăng trên 40% và bề rộng vết nứt giảm khoảng 50%. Vì vậy, đây là vật liệu rất tiềm năng để ứng dụng trong thiết kế cho kết cấu yêu cầu khả năng chịu kéo uốn lớn, có mật độ thép dày như bản liên tục nhiệt là trường hợp điển hình.

– Để tài đã phân tích và đưa ra hướng dẫn thiết kế bản liên tục nhiệt bằng bê tông cốt sợi thép cho công trình cầu dựa theo AASHTO LRFD 2014. Đây là điều mong đợi của nhiều đơn đơn vị tư vấn khi thiết kế theo tiêu chuẩn mới TCVN11823:2017. Việc điều chỉnh nội lực trong thiết bản liên tục nhiệt theo sơ đồ dầm truyền thống cũng được hiệu chỉnh bằng hệ số K được xác định từ mô hình số và thực nghiệm để việc bố trí thép hợp lý và tiết kiệm hơn.

– Đề tài cũng đã xây dựng mô hình thí nghiệm kết cấu để kiểm tra khả năng chịu kéo uốn, cũng như liên kết giữa phần bê tông cốt thép thường (bản mặt cầu) và bê tông cốt sợi thép (bản liên tục nhiệt) khi tương tác với kết cấu dầm. Điều này có ý nghĩa trong việc đánh giá khả năng làm việc của bê tông cốt sợi trực tiếp trên kết cấu bản liên tục nhiệt thực tế. Hơn nữa, mô hình thực nghiệm còn dùng để đánh giá và hiệu chỉnh mô hình số, phục vụ cho việc phát triển nghiên cứu sâu hơn về tính toán thiết kế kết cấu bằng bê tông cốt sợi thép.

– Với kết quả thu được từ mô hình số khá gần với thực nghiệm đã cho thấy việc lựa chọn mô hình ứng suất biến dạng để đưa vào phần mềm ABAQUS trong nghiên cứu là khá phù hợp. Kết quả này có ý nghĩa trong việc dự đoán các tải trọng tới hạn theo các giai đoạn làm việc khác nhau của kết cấu. Đây là một tiền đề rất quan trọng để hỗ trợ việc xây dựng phương pháp thiết kế kết cấu bê tông cốt sợi thép nói chung và bản liên tục nhiệt nói riêng.

TS. Mai Lựu trình bày báo cáo nội dung đề tài

TS. Mai Lựu trình bày báo cáo nội dung đề tài

Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao hàm lượng khoa học và tính ứng dụng thực tiễn của đề tài. Vì vậy, đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.

Share.

About Author

Leave A Reply