Mai Hồng Hà

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: MAI HỒNG HÀ z2039266230474_036c68ca4ec991ee4ecb1ae69856fb39
Học vị: Tiến sĩ
Bộ môn: Đường bộ
Khoa: Công trình giao thông
Email: ha.mh@ut.edu.vn
2. Các môn học phụ trách:
 • Xây dựng đường (Đại học);
 • Khai thác, kiểm định đường (Đại học);
 • Thí nghiệm đường (Đại học);
 • Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình đường (Cao học)
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới, vật liệu tái chế trong xây dựng mặt đường;
 • Nghiên cứu các loại móng, mặt đường gia cố chất liên kết vô cơ;
 • Nghiên cứu các phương pháp thí nghiệm, kiểm định và đánh giá chất lượng công trình giao thông.
4. Các công trình đã công bố:
4.1. Các bài báo đăng tạp chí:
 • Phạm Văn Hùng, Nguyễn Công Oanh, Trương Ngọc Giang, Mai Hồng Hà. Xử lý nền đất yếu dưới nền đường các loại bằng phương pháp cọc tiếp cận bằng đất gia cố xi măng. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 01/2006, trang 12-16, năm 2006;
 • Mai Hồng Hà, Nguyễn Thị Thuý Hằng. Tổng kết một số kết quả áp dụng công nghệ cột đất xi măng gia cố nền đường hạ cất cánh ở sân bay Cần Thơ. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 01-11/2011, trang 53-56, năm 2011;
 • Nguyễn Thị Thuý Hằng, Nguyễn Hồng Vũ, Phan Đức Hùng, Mai Hồng Hà. Ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép cốt liệu xỉ thép cốt liệu xỉ thép. Tạp chí Người xây dựng, số T7&8-2015, trang 49-52, năm 2015;
 • Nguyễn Thị Thuý Hằng, Phan Đức Hùng, Mai Hồng Hà. Xác định đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng xỉ thép như cốt liệu lớn. Tạp chí Xây dựng, số T2-2016, trang 31-34, năm 2016;
 • Nguyễn Thị Thuý Hằng, Phan Đức Hùng, Mai Hồng Hà. Hiệu chỉnh thành phần cấp phối bê tông cốt liệu xỉ thép. Tạp chí Người xây dựng, số T3&4-2016, trang 68-71, năm 2016;
 • Mai Hồng Hà, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Phan Đức Hùng. Nghiên cứu sử dụng xỉ thép tái chế làm lớp móng đường ô tô. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 27+28-05/2018, trang 46-53, năm 2018;
 • Mai Hồng Hà, Nguyễn Thị Thuý Hằng. Nghiên cứu sử dụng xỉ thép gia cố xi măng làm lớp móng đường ô tô. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 33-08/2019, trang 149-154, năm 2019;
 • Nguyễn Thị Thuý Hằng, Mai Hồng Hà, Trần Văn Tiếng. Nghiên cứu sử dụng xỉ thép-cát mịn gia cố xi măng làm lớp móng đường ô tô. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, số 13(5V)-11/2019, trang 93-101, năm 2019;
 • Thi-Thuy-Hang Nguyen, Duc-Hung Phan, Hong-Ha Mai, Duy-Liem Nguyen. Investigation on Compressive Characteristics of Steel-Slag Concrete. Tạp chí Materials, số 13-Issue 8-1928, năm 2020;
 • Thi-Thuy-Hang Nguyen, Hong-Ha Mai, Duc-Hung Phan, Duy-Liem Nguyen. Responses of Concrete Using Steel Slag as Coarse Aggregate Replacement under Splitting and Flexure. Tạp chí Sustainability, số 12-Issue 12-4913, năm 2020
4.2. Các bài báo đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo:
 • Thi-Thuy-Hang Nguyen, Duc-Hung Phan, Hong-Ha Mai. Study on the physical and mechanical properties of concrete using steel slag as coarse aggregate. Kỷ yếu Hội thảo “12th PMRRC, Pavement Matetial Recycle and Reuse Conference Joint Overseas Chinese Pavement Summit”, tại Trường Đại học ILan – Đài Loan, năm 2016
5. Biên soạn sách – Giáo trình:
 • Nguyễn Thị Thuý Hằng, Mai Hồng Hà, Phạm Đức Thiện, Phan Đức Hùng, Nguyễn Thị Bích Liễu, Nguyễn Thanh Tú. Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng. NXB Đại học Quốc gia Tp,HCM, năm 2020
Share.

About Author

Leave A Reply