Mai Hồng Hà

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: MAI HỒNG HÀ  
Học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Ban Quản lý Dự án
Chức vụ: Trưởng Ban
Email: mhhpvkh@yahoo.com
2. Các môn học phụ trách:
  • Khai thác Kiểm định đường
  • Thí nghiệm đường ô tô
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
4. Các công trình đã công bố:

 

Share.

About Author

Leave A Reply