Lữ Xuân Đại

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: LỮ XUÂN ĐẠI  LXD
Học vị: Thạc sỹ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email:  dai_ct@ut.edu.vn
2. Các môn học phụ trách
  • Thiết kế đường ô tô
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
  •  Vật liệu xây dựng đường
4. Các công trình đã công bố
 [1]

 

Share.

About Author

Leave A Reply