Lê Thanh Bình

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên:  LÊ THANH BÌNH
Học vị: Tiến sỹ
Bộ môn Công tác: Đường sắt Metro T. Binh
Chứcvụ: Giảng viên, Trưởng Phòng Thí nghiệm công trình
Email: Thanhbinh_ct@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Chuyên đề hầm metro
  • Mố trụ cầu
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Ảnh hưởng của việc thi công hầm đến công trình lân cận trong đô thị và biện pháp khắc phục
  • Ứng dụng Mô hình ly tâm trong địa kỹ thuật
 
 
  1. Các công trình đã công bố
  • The effect of soil reinforcement on tunnel face stability in clay – 13th Young Geotechnical Engineer Symposium, Manchester 2014
Share.

About Author

Leave A Reply