Lê Kinh Vĩnh

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
 1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: LÊ KINH VĨNH 
Học vị:  Tiến sỹ  T.Vinh
Bộ môn Công tác:  Quy hoạch Giao thông
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  vinh.lekinh@yahoo.com
 1. Các môn học phụ trách:
 • Quy hoạch đường thủy và Cơ sở hạ tầng
 • Quản lý dự án trong GTVT
 
 
 1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Khai thác – quản lý GTVT
 • Quy hoạch giao thông
 
 
 1. Các công trình đã công bố
 • 42 bài viết đăng tạp chí Ngành, Trường
 • 38 công trình Quy hoạch – dự án và Nghiên cứu khả thi
 • Tham gia 4 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 3 đề tài cấp Bộ
 • Chủ trì biên soạn 01 sách, 01 sách biên dịch (đã xuất bản)
Share.

About Author

Leave A Reply