Lê Hồng Lam

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: LÊ HỒNG LAM 
Học vị:  Thạc sĩ  t.Lam
Bộ môn Công tác:  Cầu hầm
Chức vụ:  Giảng viên
Email:  lhlamgt@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
 
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Khai thác công trình cầu
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply