Huỳnh Văn Thành

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: HUỲNH VĂN THÀNH 
Họcvị: Thạc Sỹ  T.thanh
Bộ môn Công tác: Thí Nghiệm
Chứcvụ: Giảng Viên
Email: huynhvanthanhgtvt@gmail.com
  1. Các môn học phụ trách:
  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng
  • Thí nghiệm cơ học đất
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Nghiên cứu thí nghiệm vật liệu dùng trong công trình giao thông
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố

 

Share.

About Author

Leave A Reply