Huỳnh Ngọc Vân

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1.  Sơ lược lý lịch
Họ và tên: HUỲNH NGỌC VÂN  HNV 2
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn Công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: van_dhgttphcm@yahoo.com
2.  Các môn học phụ trách:
  • Thiết kế đường ô tô (Phần 1)
  • Thiết kế đường ô tô (Phần 2)
 
3.  Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Công trình giao thông các loại
  • Ổn định nền đường
4.  Các công trình đã công bố:
[1]  ThS. Huỳnh Ngọc Vân (2013), Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt trong hỗn hợp cốt liệu đá dăm đến các chỉ tiêu cơ lý vật liệu BTN nóng ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 05/2013, trường ĐH GTVT TP HCM

 

Share.

About Author

Leave A Reply