Kế hoạch Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa CTGT năm 2020 lần 2

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Sinh viên

Khoa CTGT năm 2020 lần 2

“Phát triển Hệ thống Giao thông hướng đến an toàn, hiệu quả và thông minh”

 

Tiếp nối thành Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên 2019 lần 1, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa đưa ra kế hoạch tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa với chủ đề: “Phát triển hệ thống giao thông hướng đến an toàn, hiệu quả và thông minh”. Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn để sinh viên Khoa Công trình giao thông có cơ hội trao đổi học thuật, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu.

Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo và kính mời các bạn sinh viên Khoa Công trình giao thông đăng ký viết bài tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Mục đích Hội thảo

 

 • Khuyến khích/thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa CTGT;
 • Tạo diễn đàn để sinh viên Khoa Công trình giao thông có cơ hội trao đổi học thuật, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu;
 • Phát hiện và tạo điều kiện cho các đề tài tiềm năng phát triển, đi dự thi ở các cấp trường, cấp thành phố và quốc gia.
 1. Chủ đề hội thảo

Chủ đề của hội thảo bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực Cầu – Đường Bộ – Hầm;
 • Lĩnh vực Đường sắt;
 • Lĩnh vực Công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển; đê chắn sóng; công trình bến;
 • Lĩnh vực Quy hoạch giao thông, kỹ thuật giao thông, mô hình giao thông.
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
 • Thời gian (dự kiến): 7h30 ~ 12h00, Thứ bảy ngày 15/08/2020
 • Địa điểm: Phòng E003, Trường Đại Học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh (số 02, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
 1. Thông tin về việc gửi báo cáo
 • Ngày 20/05/2020. Các nhóm nghiên cứu (không quá 5 người) nộp bản tóm tắt không quá 200 từ, được viết bằng tiếng Việt và gửi về địa chỉ email: duc.doan@ut.edu.vn.  Cuối bản tóm tắt xin ghi rõ các thông tin của tác giả/nhóm tác giả: Họ và tên; Lớp, Giảng viên hướng dẫn; Số điện thoại; Email: Tiêu đề thư ghi rõ: Abstract HTSV2020.
 • Ban Tổ Chức Hội thảo gửi kết quả lựa chọn các bài nghiên cứu đạt yêu cầu cho tác giả/nhóm tác giả trước ngày 30/05/2020.
 • Nhóm tác giả có báo cáo được lựa chọn, gửi toàn văn báo cáo bằng file Powerpoint và 01 file tóm tắt (không quá 01 trang A4) trước ngày 02/06/2020 để đóng kỷ yếu. Tiêu đề thư gửi ghi rõ: Fulltext HTSV2020.
 • Cấu trúc báo cáo file Powerpoint gồm các phần cơ bản: (1) Sự cần thiết nghiên cứu; (2) mục tiêu nghiên cứu; (3) phương pháp nghiên cứu; (4) nội dung nghiên cứu; (5) kết quả nghiên cứu;…
 • Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày không quá 25 phút trong đó có 10- 15 phút báo cáo và 10 phút thảo luận. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm Powerpoint và trình bày tại hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.
 • Các nhóm dự thi cấp Trường yêu cầu nộp 03 bộ thuyết mình không quá 40 trang để tiến hành làm hồ sợ nghiệm thu cấp Trường.
 1. Kỷ yếu Hội thảo
 • Các bài báo cáo sẽ được thẩm định, biên tập đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Công trình Giao thông năm 2020.
 1. Quyền lợi sinh viên tham gia Hội thảo
 • Sinh viên tham gia báo cáo sẽ được tặng giấy chứng nhận, kỷ yếu hội thảo và kỷ niệm chương của Hội thảo;
 • Mỗi đề tài được nghiệm thu cấp Khoa sẽ nhận hỗ trợ 3,000,000 VNĐ từ Nhà Trường;
 • Mỗi đề tài được đánh giá xuất sắc và được đề xuất tham gia đề tài NCKH cấp trường trở lên (cấp thành phố và quốc gia) sẽ được cộng từ 0,5 – 1,0 điểm vào điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp cuối khóa.
 1. Ban Tổ Chức Hội thảo
 • TS. Vũ Hồng Nghiệp Phó Khoa CTGT – Ban Chỉ Đạo
 • Đ/c Đoàn Hồng Đức            Bí thư Đoàn Khoa CTGT – Trưởng BTC
 • Đ/c Nguyễn Văn Thương Giảng viên Khoa CTGT – Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Phương Nam Phó Bí thư Đoàn khoa CTGT – Ủy viên
 • Đ/c Đào Nguyên Thanh Xuân     Liên Chi Hội Trưởng Khoa CTGT – Ủy viên